17 mai 2012

Fratii Karamazov Vol II - Citate

"fiindcă nu toate uşile sînt încuiate şi justiţia ştie pe ce uşă să intre"

"Banii daţi cu împrumut înseamnă prie­tenie stricată"

 "- Ce înseamnă să fii socialist? se interesă băiatul.
- Adică toată lumea să fie egală, să aibă toţi aceeaşi avere, să nu mai existe căsătorie, iar cît priveşte religia şi alte legi, să rămînă la bunul-plac al fiecăruia şi aşa mai departe."

"ar însemna că eşti convins de realitatea mea, fiindcă nimănui, cred, nu i-ar trăsni prin gînd să iă la palme o fantomă.  "

"fără negaţie n-ar mai exista critica "

" psihologia este, aşa cum am spus o buta cu doua capete" 

"- Mai bine să scape zece vinovaţi nepedepsiti decît fie pedepsit un singur nevinova"

Citate din intrg romanul(fara a se cunoste apartenenta vol 1-2) :

"Acolo unde mintea vede numai ruşine, inima descoperă frumosul!"

"Se compară, uneori, cruzimea oamenilor cu cea a animalelor sălbatice; comparaţia este jignitoare pentru acestea din urmă."

"Viaţa e duelul lui Dumnezeu cu diavolul, iar câmpul de bătălie sunt eu."

"Vreau să trăiesc pentru nemurire, iar compromisuri şi jumătăţi de măsură nu voi accepta."

"Viaţa ne-a putut despărţi, dar amintirea timpului când ne-am cunoscut va stărui."

"Marea taină a existenţei noastre nu constă în a trăi, ci în a şti pentru ce trăieşti."

"Viaţa e un rai, numai că noi nu vrem să ştim, căci dacă am vrea să ştim chiar mâine s-ar întinde raiul peste toţi."

"Nu ştiu cum se face, dar am constatat că cu cât urăsc mai mult indivizii luaţi în parte, cu atât dragostea mea pentru umanitate în general e mai fierbinte..."

"Psihologia te ajută să ajungi la orice concluzie doreşti. Depinde numai de cel care o mânuieşte."

"Oamenii au fost făcuţi ca să fie fericiţi, şi numai acela care se simte pe deplin fericit este într-adevăr vrednic să-şi spună: "Am îndeplinit porunca lui Dumnezeu pe acest pământ." Dreptcredincioşii, sfinţii, mucenicii au fost cu toţii fericiţi."

"Tot pe lume este trecător, singur adevărul e veşnic."

"Oamenii, cât ar fi ei de răi, sunt adeseori mai naivi decît s-ar putea crede şi au o candoare pe care nimeni nu le-ar bănui-o."

"Trebuie să-i sculăm din morţi pe cei care poate nici n-au murit cu adevărat."

"Ce este iadul? Şi cuget în sinea mea: e suferinţa de a nu mai putea iubi."

"Nu te minţi singur. Cel care se minte pe sine şi-şi pleacă urechea la propriile sale minciuni ajunge să nu mai deosebească adevărul nici în el, nici în jurul lui şi să nu mai aibă respect nici pentru sine, nici pentru lumea cealaltă. Iar dacă nu respectă pe nimeni, nici nu poate iubi pe cineva, şi astfel, neiubind pe nimeni, ca să se afle în treabă sau ca să-şi omoare urâtul, se lasă în voia patimilor şi ispitelor trupeşti, şi, stăpânit cum e de metehne, ce deosebire mai poate fi între el şi un animal?"

"Iubirea este o comoară fără de preţ, cu care poţi dobândi o lume întreagă, care-ţi îngăduie să răscumperi nu numai păcatele tale, dar şi pe ale altora."

"Dacă judecătorul era drept, poate criminalul n-ar fi fost vinovat."

"Toţi oamenii, fără deosebire, trebuie trataţi ca nişte copii mici, unii chiar ca nişte bolnavi în spital."

"Dacă în inima ta sălăşluieşte căinţa, înseamnă că iubeşti cu adevărat. Iar dacă iubeşti, Dumnezeu te va primi la sine... Iubirea plăteşte totul, răscumpără totul."

"Nu în forţă, ci în dreptate sălăsluieşte Dumnezeu."

"Să ştiţi că nu există pe lume ceva mai de preţ şi mai trainic, mai sănătos şi mai folositor în viaţă decât o amintire frumoasă, şi mai ales o amintire plină de farmec din anii copilăriei, petrecuţi în casa părintească."

"Taina existenţei umane constă nu în a trăi, ci în a şti pentru ce trăieşti."

"Nu minunea este cea care dă naştere credinţei în sufletul omului realist, ci credinţa dă naştere minunii. Dacă se va întâmpla ca realistul să creadă o dată, apoi tocmai din cauza realismului său el trebuie să accepte şi existenţa minunii."

"În teorie îţi poţi iubi aproapele chiar de departe: de aproape este ca şi imposibil."

"Nu există bunăvoinţă şi caritate dacă nu există credinţa în nemurire."

"Liza: Se zice că hârtia nu roşeşte; îţi jur că este fals şi că eu m-am roşit toată."

"Dacă diavolul nu există şi este numai o născocire a omului, atunci într-adevăr acesta l-a plăsmuit după chipul şi asemănarea lui."

"Stareţul este acela care găzduieşte în sufletul său şi îmbrăţişează cu voinţa sa propriul tău suflet şi voinţa ta. Din clipa când şi-a ales un stareţ, omul renunţă la propria sa voinţă, încredinţându-i-o lui cu cea mai deplină supunere şi cu o totală uitare de sine. Acela care îşi pecetluieşte astfel soarta acceptă de bunăvoie această încercare, această austeră ucenicie, în speranţa că la capătul unor îndelungi străduinţe va ajunge să se învingă pe sine şi să se domine atât de perfect, încât după o viaţă întreagă de ascultare să poata dobândi, în sfârşit, deplina libertate, descătuşându-se de propriul său eu, ca nu cumva să împărtăşească soarta celor care-şi încheie viaţa fără a fi reuşit să se regăsească pe sine."

"Viaţa-i aşa de frumoasă! Noi suntem răi, dar viaţa-i atât de frumoasă."

"Dorinţa mea e să iert şi să îmbrăţişez pe toată lumea, nu vreau să mai pătimească nimeni."

"Lacrimile tale întristate îţi vor aduce pacea sufletească şi-ţi vor însenina inima ta cea bună."

"Să nu vă temeţi de viaţă! Viaţa poate fi nespus de frumoasă când faptele îţi sunt bune şi drepte."

"Dragostea împletită cu smerenie este o putere înfricoşată, mai vajnică decât oricare alta de pe faţa pământului, căci n-are asemănare."

"Tăticule, după ce au să astupe groapa, să presari puţină pâine, ca să vină vrăbiuţele să ciugulească. Am să le aud, când şi o să mă bucur, fiindcă cel puţin aşa am să ştiu că nu sunt singur."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cele mai populare postari din ultima saptamana...