17 iunie 2011

Castelul palarierului - Citate

"Ca un izvor care zăcuse ani îndelungaţi îngropat sub pământ şi care acum izbucnea deodată la lumină, simţămintele îi năpădiră toată fiinţa într-un şuvoi nestăvilit."

"Chipul Mamei i se ivi în faţa ochilor în toate înfăţişările pe care le avusese: alintând, rugând, ademenind - dar purtând totdeauna aceeaşi amprentă de neţărmurită dragoste."

"Aspectul masiv al dimensiunilor din partea de sus a acestei clădiri făcea ca turnul să pară mic şi diform, întocmai ca o frunte îngustă şi încruntată, iar cele două ferestruici zebrelite se uitau la trecători, întocmai ca nişte ochi ascunşi care te examinează pe furiş, din dosul sprâncenelor încruntate."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cele mai populare postari din ultima saptamana...